Aktualności

Krystyna Gucewicz z dwiema nagrodami!

Krystyna Gucewicz-Przybora, krytyczka, autorka wielu książek i tomików poezji, dziennikarka przed laty związana z poczytnym wówczas pismem „Express Wieczorny”, pomysłodawczyni Ostrych Dyżurów Poetyckich „pełnionych” w Teatrze Narodowym, z których dochód przeznaczany był także na rzecz bliskiego naszemu środowisku Domowi Artystów w Skolimowie,

została laureatką pierwszej edycji Nagrody im. Karoliny Beylin, wręczonej przez Tomasza Miłkowskiego, przewodniczącego Warszawskiego Oddziału SDRP, oraz dwudziestej szóstej edycji Nagrody im. Witolda Hulewicza przyjętej z rąk Ireneusza St. Bruskiego, prezesa Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza oraz Krzysztofa Szustera i Marleny Miarczyńskiej, prezesa i skarbnika ZASP, Stowarzyszenia, które ufundowało nagrodę finansową.

Obydwa wyróżnienia otrzymała podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Zarząd Oddziału Warszawskiego SDRP, obierając za patronkę nagrody Karolinę Beylin, która podobnie, jak jej laureatka była pisarką, recenzentką i dziennikarką „Expressu”, nawiązał do „dziennikarstwa wewnętrznie zdyscyplinowanego, opartego na głębokiej wiedzy, szacunku dla ocenianych ludzi i tworzonego z troską o jasność przekazu”.

Krystyna Gucewicz została uhonorowana Nagrodą im. W. Hulewicza przez Stowarzyszenie, które powstało, aby utrwalać pamięć swojego patrona – pisarza, poety, tłumacza, organizatora życia kulturalnego, wydawcy, współtwórcy Polskiego Radia, „za działalność na polu kultury w połączeniu z troską o drugiego człowieka”.

Wieczór uświetniła Sławomira Łozińska czytając fragment prozy i poezję laureatki oraz śpiewająco Joanna Stefańska-Matraszek, której towarzyszył Janusz Tylman.

Krysiu! Gratulujemy!

fot. Krzysztof Żuczkowski

Galeria zdjęć

DRUKUJ
Udostępnij

Zobacz również

Redakcja „Scen Polskich” ogłasza nabór materiałów prasowych do kolejnego, 14. numeru naszego pisma. Patron numeru: Aleksander Fredro. Hasło wywoławcze: Zgoda! Zgoda? … i gdzie podział się pierwotny zachwyt nad sztuką teatru? Szukajmy w naszych szkicach, esejach, sprawozdaniach i felietonach odpowiedzi na te zasadnicze, dla teatru, jego twórców i odbiorców, pytania.
więcej
Teatr Kropka Theatre zaprasza 4.02.2023 na godz. 19.00 do Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie na wręczenie publikacji p.t. „Teatr Kropka Theatre – 25 lat przekraczania granic. Misterium osobne Jolanty Juszkiewicz”. Wydarzenie poprzedzi prezentacja formy Teatru Emergencji Jolanty Juszkiewicz p.t. „Dialog Śmierci’ na podst. ‘Śmierci z mistrzem dwojakie gadania’ (45’).
więcej
W setną rocznicę urodzin, Teatr Wielki w Poznaniu uczcił pamięć Antoniny Kaweckiej – znakomitej śpiewaczki i pedagoga, posiadającej tytuł Zasłużonego Członka Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Radia, Telewizji i Filmu – ZASP (ówczesna nazwa Stowarzyszenia) oraz Sekcji Teatrów Muzycznych.
więcej
Julia Szczepańska, aktorka Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, odebrała Nagrodę im. Andrzeja Nardellego z rąk Krystyny Piasecznej, przewodniczącej Sekcji Krytyków Teatralnych ZASP oraz Krzysztofa Szustera, prezesa Stowarzyszenia.
więcej
Po zapoznaniu się z tegorocznymi zgłoszonymi kandydaturami, jak również kandydaturami z lat ubiegłych, Kapituła postanowiła przyznać nagrodę GUSTAW 2022 dwóm osobom:
więcej
Tradycyjnie, jak co roku w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie odbyło się Wigilijne spotkanie.
więcej