Search
Generic filters
Aktualności

Krystyna Gucewicz z dwiema nagrodami!

Krystyna Gucewicz-Przybora, krytyczka, autorka wielu książek i tomików poezji, dziennikarka przed laty związana z poczytnym wówczas pismem „Express Wieczorny”, pomysłodawczyni Ostrych Dyżurów Poetyckich „pełnionych” w Teatrze Narodowym, z których dochód przeznaczany był także na rzecz bliskiego naszemu środowisku Domowi Artystów w Skolimowie,

została laureatką pierwszej edycji Nagrody im. Karoliny Beylin, wręczonej przez Tomasza Miłkowskiego, przewodniczącego Warszawskiego Oddziału SDRP, oraz dwudziestej szóstej edycji Nagrody im. Witolda Hulewicza przyjętej z rąk Ireneusza St. Bruskiego, prezesa Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza oraz Krzysztofa Szustera i Marleny Miarczyńskiej, prezesa i skarbnika ZASP, Stowarzyszenia, które ufundowało nagrodę finansową.

Obydwa wyróżnienia otrzymała podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Zarząd Oddziału Warszawskiego SDRP, obierając za patronkę nagrody Karolinę Beylin, która podobnie, jak jej laureatka była pisarką, recenzentką i dziennikarką „Expressu”, nawiązał do „dziennikarstwa wewnętrznie zdyscyplinowanego, opartego na głębokiej wiedzy, szacunku dla ocenianych ludzi i tworzonego z troską o jasność przekazu”.

Krystyna Gucewicz została uhonorowana Nagrodą im. W. Hulewicza przez Stowarzyszenie, które powstało, aby utrwalać pamięć swojego patrona – pisarza, poety, tłumacza, organizatora życia kulturalnego, wydawcy, współtwórcy Polskiego Radia, „za działalność na polu kultury w połączeniu z troską o drugiego człowieka”.

Wieczór uświetniła Sławomira Łozińska czytając fragment prozy i poezję laureatki oraz śpiewająco Joanna Stefańska-Matraszek, której towarzyszył Janusz Tylman.

Krysiu! Gratulujemy!

fot. Krzysztof Żuczkowski

Zobacz również