Search
Generic filters
Aktualności

LXIII Walne Zebranie Delegatów ZASP

Dziś odbyło się LXIII Walne Zebranie Delegatów ZASP, w Warszawie, w trybie zdalnym. Podczas Walnego Zebrania głosami delegatów zatwierdzono:
– sprawozdanie finansowe z działalności ZASP za rok 2021
– sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego ZASP za rok 2021
– sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za rok
2021
– sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2021
– sprawozdanie z działalności Komisji ds. inkasa i repartycji za
rok 2021
Delegaci udzielili absolutorium członkom Zarządu Głównego ZASP oraz członkom Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2021. Wybrali również biegłego rewidenta.

Zobacz również