Aktualności

LXIII Walne Zebranie Delegatów ZASP

Dziś odbyło się LXIII Walne Zebranie Delegatów ZASP, w Warszawie, w trybie zdalnym. Podczas Walnego Zebrania głosami delegatów zatwierdzono:
– sprawozdanie finansowe z działalności ZASP za rok 2021
– sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego ZASP za rok 2021
– sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za rok
2021
– sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2021
– sprawozdanie z działalności Komisji ds. inkasa i repartycji za
rok 2021
Delegaci udzielili absolutorium członkom Zarządu Głównego ZASP oraz członkom Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2021. Wybrali również biegłego rewidenta.

Galeria zdjęć

DRUKUJ
Udostępnij

Zobacz również

Zarząd Główny ZASP ustalił termin Zwyczajnego LXIV Walnego Zebrania Delegatów ZASP na dzień 19-20 czerwca 2023 roku.
więcej
Nagrodę im. Andrzeja Nardellego, za najlepszy debiut aktorski w teatrach dramatycznych, Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP przyznaje od sezonu 1998/1999. Tradycyjnie już zwracam się do dyrektorów teatrów z prośbą o wskazanie kandydatów do tej prestiżowej Nagrody wraz z krótkim uzasadnieniem.
więcej
Orędzie Prezesa ZASP – Krzysztofa Szustera z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2023.
więcej
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Lalkarstwa, odbyły się, z racji setnej rocznicy urodzin Adama Kiliana, scenografa związanego z tą sceną, w warszawskim Teatrze Lalka
więcej
Informujemy, że Zarząd Główny ZASP, w oparciu o Regulamin Nagrody im. Leona Schillera, nie przyznał Nagrody w roku 2023 za rok 2022.
więcej
Odszedł Waldemar Wilhelm – aktor, reżyser, pedagog na Wydziale Lalkarskim warszawskiej PWST im. A. Zelwerowicza, wykładowca i dziekan na Wydziale Aktorskim w PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi. W latach 1975-76 reżyser w Teatrze im. Węgierki w Białymstoku, dyrektor teatrów: im. Bogusławskiego w Kaliszu (1977-80), Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi (1993-2009).
więcej