Search
Generic filters
Aktualności

LXIV ZWZD ZASP

Szanowni Państwo,
w związku z nieudzieleniem absolutorium dwóm członkom nierepartycyjnym i jednemu członkowi repartycyjnemu Zarządu Głównego ZASP oraz podjęciem Uchwały o ich odwołaniu z funkcji przez LXIV Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZASP, w dniu 20 czerwca 2023 r. odbędą się wybory na wakujące miejsca w Zarządzie Głównym ZASP.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu Głównego ZASP.

Oprócz zgłoszeń zawierających zgodę na kandydowanie konieczne jest dostarczenie w formie pisemnej do biur ZASP lub w formie skanu bądź zdjęcia na adres mailowy wzd@zasp.pl oświadczeń dostępnych na www.zasp.pl do dnia 20 czerwca 2023 r. do godziny 14:00.

Zobacz również