Aktualności

Nagrody Sekcji Teatrów Muzycznych ZASP

W ostatnim czasie Sekcja Teatrów Muzycznych ZASP przyznała swoje ,,Nagrody Dla Największej Osobowości Artystycznej”.

Podczas X Jubileuszowej Międzynarodowej edycji Konkursu Operetkowo-Musicalowego pod honorowym patronatem Wiesława Ochmana, odbywającego się w Krakowie w dniach 23-27 listopada jej laureatami zostali: Paulina Janczaruk-Czarnecka i Sławomir Naborczyk.

Podczas IX Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju w dniach 24 – 26 listopada 2022 r. Laureatami  nagrody zostali: Magdalena STEFANIAK i Jintang LUO

Podczas IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „VIVA CALISIA” w odbywającego się w Kaliszu w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2022 r. laureatami nagrody zostali :Li YAO i Mateusz ŁUGOWSKI.

Nagroda ta jest przyznawana w kategorii żeńskiej i męskiej, a wszyscy nagrodzeni zostali zaproszeni do udziału w przyszłorocznym koncercie z okazji Dnia Artysty Śpiewaka

 

Wszystkim Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

fot. Sekcja Teatrów Muzycznych ZASP

Galeria zdjęć

DRUKUJ
Udostępnij

Zobacz również

Redakcja „Scen Polskich” ogłasza nabór materiałów prasowych do kolejnego, 14. numeru naszego pisma. Patron numeru: Aleksander Fredro. Hasło wywoławcze: Zgoda! Zgoda? … i gdzie podział się pierwotny zachwyt nad sztuką teatru? Szukajmy w naszych szkicach, esejach, sprawozdaniach i felietonach odpowiedzi na te zasadnicze, dla teatru, jego twórców i odbiorców, pytania.
więcej
Teatr Kropka Theatre zaprasza 4.02.2023 na godz. 19.00 do Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie na wręczenie publikacji p.t. „Teatr Kropka Theatre – 25 lat przekraczania granic. Misterium osobne Jolanty Juszkiewicz”. Wydarzenie poprzedzi prezentacja formy Teatru Emergencji Jolanty Juszkiewicz p.t. „Dialog Śmierci’ na podst. ‘Śmierci z mistrzem dwojakie gadania’ (45’).
więcej
W setną rocznicę urodzin, Teatr Wielki w Poznaniu uczcił pamięć Antoniny Kaweckiej – znakomitej śpiewaczki i pedagoga, posiadającej tytuł Zasłużonego Członka Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Radia, Telewizji i Filmu – ZASP (ówczesna nazwa Stowarzyszenia) oraz Sekcji Teatrów Muzycznych.
więcej
Krystyna Gucewicz-Przybora, krytyczka, autorka wielu książek i tomików poezji, dziennikarka przed laty związana z poczytnym wówczas pismem „Express Wieczorny”, pomysłodawczyni Ostrych Dyżurów Poetyckich „pełnionych” w Teatrze Narodowym, z których dochód przeznaczany był także na rzecz bliskiego naszemu środowisku Domowi Artystów w Skolimowie,
więcej
Julia Szczepańska, aktorka Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, odebrała Nagrodę im. Andrzeja Nardellego z rąk Krystyny Piasecznej, przewodniczącej Sekcji Krytyków Teatralnych ZASP oraz Krzysztofa Szustera, prezesa Stowarzyszenia.
więcej
Po zapoznaniu się z tegorocznymi zgłoszonymi kandydaturami, jak również kandydaturami z lat ubiegłych, Kapituła postanowiła przyznać nagrodę GUSTAW 2022 dwóm osobom:
więcej