Search
Generic filters
Aktualności

Nowy Zarząd Oddziału ZASP w Katowicach

05 grudnia 2021 r. odbyło się Plenarne Zebranie Oddziału ZASP w Katowicach w trybie stacjonarnym. Zebranie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy.
W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Oddziału na nową kadencję 2021-2025 wybrani zostali:
Przewodnicząca – Ewa Leśniak
Członkowie Zarządu Oddziału:
 Jolanta Niestrój – Malisz – Wiceprzewodnicząca
Wiesław Sławik – Wiceprzewodniczący
Krystyna Wiśniewska – Skarbnik
Marcin Kędziora – Sekretarz
Dorota Sitek – członek Zarządu
Barbara Szotek-Stonawska – członek Zarządu
Członkami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zostali:
Stefan Szulc
Andrzej Kroczyński
Nowemu Zarządowi Oddziału ZASP w Katowicach i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej życzymy dużo siły, wytrwałości i pozytywnej energii do pracy.

Zobacz również