Search
Generic filters
Aktualności

Nowy Zarząd Sekcji Estrady ZASP – wybrany!

18 września 2023 roku odbyło się, zwołane przez Zarząd Główny ZASP Uchwałą Nr 327/2023 z dnia 31 lipca 2023, Plenarne Zebranie Nierepartycyjnej Sekcji Estrady.

Zebraniu przewodniczył, wybrany przez zgromadzonych członków Sekcji, Ryszard Rembiszewski.

Z przewodniczenia Sekcji zrezygnował Zbigniew Rymarz. Wobec powyższego członkowie Sekcji, uczestniczący w Zebraniu, przegłosowali odwołanie całego dotychczasowego Zarządu i powołanie jego nowego składu.

W głosowaniu tajnym, na przewodniczącą Sekcji jednogłośnie została wybrana Iwona Wujastyk.

Członkami Zarządu zostali: Zbigniew Rymarz, Marek Fijałkowski, Andrzej Dyszak, Roma Buharowska i Krystyna Jędrzejecka.

Nowo wybranemu Zarządowi gratulujemy, życząc udanych realizacji nowych pomysłów i kontynuacji dobrych tradycji Sekcji.

fot. Maria Wilma-Hinz

Zobacz również