Search
Generic filters
Aktualności

Ogólnopolski Konkurs dla aktorów na artystyczną interpretację „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza

Rocznica wydania „Ballad i Romansów” jest okazją powrotu do klasyki i jej mistrzowskich wykonań, które w teatrze mają swoją tradycję. Podstawowym celem konkursu jest ożywienie zainteresowania środowiska aktorskiego klasyką polską i poszukiwanie ciekawych, nowych jej interpretacji.

Każdy z uczestników przygotowuje dwa teksty z „Ballad i Romansów” i zgłasza je do konkursu. Jury podejmuje decyzję o kwalifikacji zgłoszenia do finału. Teksty mówione są z pamięci. Wykluczone są: montaże i adaptacje tekstów oraz środki pozawerbalne – rekwizyty, kostiumy, scenografię, muzykę, taniec, multimedia.
Każdy z uczestników występuje tylko raz. I ten jeden raz decyduje o jego kwalifikacji do grona laureatów. Finał 14 listopada 2022 r. w Poznaniu w ramach XXII Festiwalu Sztuki Słowa VERBA SACRA. Szczegóły finału podane zostaną w osobnym komunikacie.
Do uczestnictwa szczególnie zaproszeni są: aktorzy, studenci szkół wyższych a zwłaszcza teatralnych oraz wydziałów wokalno – aktorskich, adepci teatrów państwowych i prywatnych, laureaci konkursów recytatorskich, lektorzy.
Na zwycięzców czekają nagrody:
1. Grand Prix / 4 000 zł/
2. Nagroda Specjalna /3 000 zł/
3. Nagroda Publiczności /2000 zł/
4. Wyróżnienie /1000 zł/
Jury może dokonać innego podziału nagród.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I – kwalifikacja na podstawie nadesłanych zgłoszeń,
II – przesłuchanie zakwalifikowanych uczestników i finał konkursu: 14 listopada 2022 r. w Poznaniu.
Uczestnicy zobowiązani są do nadesłania na adres Biura Organizacyjnego VERBA SACRA zgłoszenia zawierającego: repertuar konkursowy/ teksty / bez możliwości wprowadzenia późniejszych zmian, życiorys artystyczny, aktualny adres i telefon. Dane te należy przesłać w terminie do 30 października 2022 r. mailem na adres Biura Organizacyjnego: verbaof@amu.edu.pl, zaznaczając w temacie: Konkurs „Ballady i romanse”.

Zobacz również