Aktualności

Oświadczenie dot. DAW w Skolimowie

Oświadczenie Pełnomocnika ZG ZASP ds. DAW w Skolimowie i Zespołu ds. Wizerunku ZASP.

W związku z ukazaniem się w przestrzeni publicznej niesprawdzonych informacji dotyczących Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie w Radio Zet, Onet, Plejada, Radio Złote Przeboje, Jastrząb Post, chcemy poinformować, że Dom Artystów w Skolimowie (DAW) jest prywatnym domem opieki działającym na tych samych zasadach, co
Dom Pomocy Społecznej (DPS) na mocy „Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej”. Osoba posiadająca skierowanie do DAW – DPS płaci 70% swojej emerytury, a resztę do pełnego kosztu utrzymania, które obecnie wynosi 7 705 zł, dopłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z miejscowości, z której pochodzi przyszły mieszkaniec. W przypadku osób, które posiadają rodziny mające obowiązek alimentacyjny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyznacza zakres płatności za osobę kierowaną do DPS. Cena pobytu w DAW w Skolimowie jest uśredniona w porównaniu do innych DPS-ów na terenie Warszawy (Por. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 628/2023 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 31.03.2021 – najniższa kwota w domach pomocy społecznej prowadzonych na terenie m.st. Warszawy w 2023 roku, gdzie wyszczególnionych zostało 14 DPS, to 6758,32 zł w DPS „Chemik”, a
najwyższa 10025,23 zł w DPS „Na Bachusa”, przy czym jedynie w DAW w Skolimowie wszystkie pokoje są jednoosobowe). Pojawiające się sformułowanie: „rząd zabrał nam to wszystko” (Radio ZET), wymaga doprecyzowania. Przez wiele lat DAW był dotowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (ówczesna nazwa). Zakończenie tego rodzaju wsparcia nastąpiło 9 grudnia 2002 roku. Dopiero w roku 2021 Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich otrzymała dotację od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) w ramach zadania „Uruchomienie Centrum
Rehabilitacji dla Artystów Weteranów oraz modernizacja infrastruktury technicznej Domu Artystów Weteranów Scen Polskich Skolimów”, dzięki której została sfinansowana farma fotowoltaiczna; agregat prądotwórczy do miejscowego oddziału szpitalnego; urządzona pralnia, suszarnia, magiel, zbudowane zostały podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz zainstalowano zewnętrzne urządzenia rehabilitacyjne. ZASP rzeczywiście dopłaca 150 zł do każdego mieszkańca z terenu Warszawy, ale nie jest to jedyna forma wsparcia, bowiem zarówno ZASP, jak i Fundacja Artystów Weteranów Scen Scen Polskich ponoszą koszty wszystkich remontów i utrzymania całej infrastruktury DAW w Skolimowie (4 budynki), co ma wpływ na koszt utrzymania każdego mieszkańca. Ubolewamy nad faktem, że do tego typu dyskusji zapraszani są będący w podeszłym wieku mieszkańcy Domu, zamiast osób odpowiedzialnych za jego prowadzenie, czyli Dyrektora Generalnego ZASP i pełnomocnika ZG ZASP ds. DAW w Skolimowie, osób kompetentnych w sprawach, które zostały poruszone (koszty utrzymania mieszkańca, kto je ponosi, w jaki sposób dotowany jest DAW, itd.). Zarząd ZASP nie ma wpływu na jakiekolwiek poglądy, a szczególnie polityczne mieszkańców i rozumienie przez nich skomplikowanych procedur i prawa dotyczącego opieki społecznej w Polsce. Średni wiek mieszkańców DAW, który wynosi 90 lat, sprawia, że staramy się nie zakłócać ich życia sprawami organizacyjnymi i pozwolić w spokoju cieszyć się jesienią życia.

Marlena Miarczyńska
Pełnomocnik ZG ZASP ds. DAW w Skolimowie
Marlena Miarczyńska i Maciej Makowski – Zespół ds. Wizerunku ZASP

Galeria zdjęć

DRUKUJ
Udostępnij

Zobacz również

W tym roku mija 290 rocznica pierwszego wystawienia w Neapolu w roku 1733, opery buffa ”La serva padrona”, najsłynniejszego dzieła G. P. Pergolesiego. Jest to zabawna historia pana terroryzowanego przez pokojówkę, który, mając dosyć kaprysów służącej, postanawia ożenić się, w nadziei, że żona zapanuje nad służbą i przywróci porządek w domu.
więcej
1 grudnia w Klubie Aktora SPATiF w Krakowie w godz. 12.00-20.00 odbędzie się organizowany przez Sekcję Tańca i Baletu ZASP Koncert Taneczny z okazji pierwszego branżowego spotkania teoretyków i krytyków tańca z praktykami tej sztuki.
więcej
W Krakowie zakończyło się 13. Forum Młodej Reżyserii. W tym roku Związek Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenie przyznał nagrody w trzech kategoriach, które w imieniu ZG ZASP wręczyli : wiceprezes ZG ZASP – Krzysztof Górecki oraz członek Oddziału ZASP w Krakowie – Sławomir Sośnierz.
więcej
27 października 2023 o godzinie 19.00, w galerii Dom ze Sztuką w Warszawie w Centrum Praskim KONESER (przy Placu Konesera) odbył się wernisaż wystawy „Caravaggio- Sztuka umierania, narodzin i trwania”.
więcej
Pamiętamy…
więcej
Napięta sytuacja między Zespołem a Dyrekcją Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, zaistniała również na tle niezadawalającej wysokości wynagrodzeń dla artystów i pozostałych pracowników teatru, stała się powodem wizyty prezesa ZASP, Krzysztofa Szustera, który podjął się próby negocjacji pomiędzy stronami konfliktu.
więcej