Search
Generic filters
Aktualności

OŚWIADCZENIE ZASP

W związku z informacją o przyjęciu w dniu 14 maja 2024 przez rząd projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych – chcielibyśmy w imieniu środowiska artystów wykonawców skomentować aktualną sytuację.
Z zadowoleniem przyjmujemy, że w ramach projektu przewidywane jest wprowadzenie tzw. „tantiem z internetu” czyli przepisu o prawie do wynagrodzenia dla twórców i artystów wykonawców za korzystanie z utworów audiowizualnych w internecie.

Jednocześnie wciąż apelujemy o zapewnienia aktorom, zgodnie z Dyrektywą 2019/790, prawa do godziwego wynagrodzenia, które nie powinno ograniczać się jedynie do rozszerzenia katalogu z art. 70 ust. 21 ustawy o korzystanie z filmów i seriali w internecie, skoro dokładnie takie same argumenty przemawiają za możliwością zapewnienia godziwego wynagrodzenia również za reemitowanie artystycznych wykonań aktorów (tzw. „tantiemy z reemitowania” czyli z platform cyfrowych i sieci kablowych). Nadal aktualne są również nasze propozycje dotyczące wprowadzenia wynagrodzeń za korzystanie na tym samym polu z utworów audialnych z wykonaniami aktorskimi (tzw. „tantiemy z form audialnych”, np. z audiobooków, słuchowisk radiowych).

Nie ma żadnych prawnych i racjonalnych podstaw do deprecjonowania pozycji i praw polskich aktorów.

Żądania aktorów znajdują swoje podstawy w brzmieniu dyrektyw 2019/789 i 2019/790 i są słuszną walką o respektowanie oraz poszanowanie wynikających z prawa unijnego praw aktorów.


Dopóki projekt nowelizacji nie będzie odpowiadał prawu unijnemu i uwzględniał opisane powyżej prawa aktorów – Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie w dalszym ciągu będzie prowadził w tej sprawie wszelkie możliwe działania.

Zobacz również