Search
Generic filters
Aktualności

Spotkanie Komisji ds. inkasa i repartycji ZASP

Jednym z najbardziej istotnych filarów ZASP jako organizacji zbiorowego zarządzania (tzw. “OZZ”) jest Komisja ds. inkasa i repartycji ZASP, której ostatnie posiedzenie odbyło się 15.04.2024. 

Aby przybliżyć funkcjonowanie tej Komisji i niektórym nieznaną nazwę, wyjaśniamy czym jest INKASO i REPARTYCJA 

🔸INKASO – NA CZYM POLEGA?

Inkaso to pobieranie od użytkowników wynagrodzeń należnych osobom uprawnionym. W kontekście działalności ZASP mówimy o pobieraniu wynagrodzeń z tytułu korzystania przez użytkowników z utworów – w przypadku radiowych reżyserów teatralnych oraz z tytułu korzystania z artystycznych wykonań – w przypadku artystów wykonawców, na polach eksploatacji określonych w zezwoleniu udzielonym ZASP na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

🔸REPARTYCJA – NA CZYM POLEGA?

Repartycja to podział zainkasowanych od użytkowników wpłat wynagrodzeń, podział tych wynagrodzeń i ich wypłata na rzecz osób uprawnionych. W kontekście działalności ZASP mówimy o repartycji wynagrodzeń należnych osobom uprawnionym z tytułu korzystania przez użytkowników z utworów lub artystycznych wykonań, tj. o:

– podziale wynagrodzeń, przeprowadzanym zgodnie z zasadami podziału obowiązującymi w ZASP w oparciu o „Regulamin repartycji”,

– wypłacie wynagrodzeń na rzecz osób uprawnionych.

 

Komisja ds. inkasa i repartycji ZASP jest również jednym z większych organów ZASP. Nie sposób ująć wszystkich na jednym zdjęciu, a obecni to jeszcze niepełny skład Komisji (wszyscy członkowie są wyszczególnieni na stronie internetowej ZASP): 

Jerzy Pożarowski – Przewodniczący,

Andrzej Chichłowski,

Tomasz Grochoczyński,

Grzegorz Łukawski,

Anna Mierzwa,

Matylda Podfilipska,

Jerzy Rogalski oraz

Bogusław Suszka

W posiedzeniu Komisji wzięli również udział: Dyrektor Generalny ZASP Andrzej Gajewski, mec. Grzegorz Rybicki oraz członkowie Zarządu Głównego ZASP: Krzysztof Górecki i Jacek Milczanowski. 

👌 Komisja zajmowała się m.in. bieżącymi sprawami dotyczącymi inkasa i repartycji wynagrodzeń aktorskich, jak również propozycjami zmian w Regulaminie repartycji. Propozycje Komisji zostaną przekazane do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu ZASP.

Na bieżąco będziemy informować o istotnych postanowieniach.

Zobacz również