Search
Generic filters
Aktualności

Stypendia artystyczne Dzielnicy Śródmieście

Do 5 grudnia trwa nabór wniosków o stypendia artystyczne Dzielnicy Śródmieście. Stypendium artystyczne Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na 2023 r. może otrzymać osoba zajmująca twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.
Ubiegając się o stypendium, trzeba jednak przedstawić dwie rekomendacje oraz złożyć wniosek, opisujący projekt, który chce się zrealizować – po jego zakończeniu stypendysta będzie musiał złożyć sprawozdanie. Projekt musi być tematycznie związany ze Śródmieściem lub też jego odbiorcami będą przede wszystkim mieszkańcy tej dzielnicy.
📌wnioski można składać elektronicznie, korzystając z platformy: https://stypendia.um.warszawa.pl/stypendia-dzielnicowe

Zobacz również