Search
Generic filters
Aktualności

Tantiemy dla aktorów to nie tylko tantiemy z Internetu!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił dziś na konferencji prasowej, że we wtorek 14 maja 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów będzie omawiany oraz następnie skierowany do Parlamentu projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Minister zaznaczył, że „artystom za ich dzieła należy się wynagrodzenie, ponieważ to jest norma europejska” – jednak analiza przygotowanego przez MKIDN projektu ustawy wskazuje, że aktualnie nie wszystkie kluczowe postulaty aktorów w tym zakresie są uwzględnione w projekcie.  

Dlatego odnosząc się do podejmowanych w ostatnim czasie działań ZAZNACZAMY, że zapewnienie artystom, w tym aktorom, zgodnie z art.18 Dyrektywy 2019/790, prawa do godziwego tj.  odpowiedniego i proporcjonalnego  wynagrodzenia NIE POWINNO OGRANICZAĆ SIĘ jedynie do rozszerzenia katalogu z art. 70 ust. 2 (1)  ustawy o korzystanie z filmów i seriali w Internecie, skoro dokładnie takie same argumenty przemawiają za możliwością zapewnienia takiego wynagrodzenia RÓWNIEŻ NA POLU EKSPLOATACJI REEMITOWANIE. Nie ma żadnych prawnych i racjonalnych podstaw do dalszego deprecjonowania pozycji polskich twórców i wykonawców, w tym aktorów. 

Istotą implementowanej Dyrektywy jest  bowiem zagwarantowanie twórcom i artystom, w tym nam aktorom, wynagrodzenia godziwego, czyli proporcjonalnego do korzyści uzyskiwanych przez podmioty rozpowszechniające filmy i seriale również na tym polu eksploatacji.


#tantiemydlaaktorow

#tantiemyzinternetu #reemitowanie

Zobacz również