Search
Generic filters
Aktualności

Ustalono termin Zwyczajnego LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP

Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę (Uchwała Nr 102/2022 z dnia 16 maja 2022 roku) o ustaleniu terminu Zwyczajnego LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP na dzień 22 czerwca 2022 roku. Zarząd Główny ZASP ustalił, że Zwyczajne LXIII Walne Zebranie Delegatów ZASP odbędzie się w trybie zdalnym tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz materiały dla delegatów zostaną przesłane w ustalonych w Statucie ZASP terminach.

Zobacz również