Search
Generic filters
Aktualności

Zamiast orędzia na Międzynarodowy Dzień Teatru/Замість звернення з нагоди Всесвітнього дня театру/Вместо обращения по случаю Всемирного дня театра

Międzynarodowy Dzień Teatru był i powinien być zawsze radosnym pięknym dniem, w którym całe środowisko twórców świętuje, wspomina i honoruje wielkich twórców, roztacza wspaniałe perspektywy na przyszłość.

Teraz, kiedy wszystko, co nie jest związane z wojną, rozpętaną przez owładniętego wielkomocarstwowym szaleństwem dyktatora – paradoksalnie mieniącego się przyjacielem artystów  –  nie jest istotne, mogę tylko zaapelować do wszystkich ludzi kultury w Rosji, żeby nie godzili się na dalsze rozszerzanie  tego obłędu i zrobili wszystko, co jest możliwe, aby społeczeństwo przejrzało na oczy.

To nie Ukraina, nie NATO, nie kraje europejskie zaatakowały Rosję!

To wojska rosyjskie i ich sojusznicy bombardują szpitale, domy dziecka, placówki kulturalne i teatry !

W imieniu Związku Artystów Scen Polskich apeluję do wszystkich artystów rosyjskich: nie ulegajcie rządowej propagandzie, włączcie niezależne media i przekonajcie się sami o skali tragedii ludzkiej, tragedii humanitarnej i tragedii kultury.

Kultury, która powinna łączyć wszystkie narody i która powinna wskazywać rządzącym drogę pokoju, a przede wszystkim człowieczeństwa.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim polskim i światowym artystom, którzy tak wspaniale włączyli się w niesienie bezinteresownej pomocy umęczonemu narodowi ukraińskiemu.

Dyktatorzy upadają, a teatr będzie trwał wiecznie.

Krzysztof Szuster

******

Замість звернення з нагоди Всесвітнього дня театру

Всесвітній день театру завжди був і повинен бути чудовим щасливим днем, коли всі люди театру святкують, згадують та вшановують видатних театральних діячів, планують творче майбутнє .  

 Сьогодні, коли все, що не пов’язане з війною, розв’язаною диктатором, одержимим імперським безумством, який, між іншим, уявляє себе другом мистецтва, перестало мати значення, я можу тільки звернутися до всіх діячів культури Росії із закликом не погоджуватися на подальше поширення цього безумства  і зробити все можливе для прозріння російського  суспільства.

 Ані Україна, ані НАТО, ані європейські країни не нападали на Росію!

 Це російські війська та їхні союзники бомбять лікарні, дитячі будинки, заклади культури та театри!

 Від імені Союзу театральних діячів Польщі я звертаюся до всіх театральних діячів Росії: не піддавайтеся офіційній пропаганді, знайдіть інформацію у незалежних ЗМІ та переконайтесь у масштабах людських трагедій, гуманітарних  катастроф  та знищення культури.

 Культура, яка повинна об’єднувати народи і вказувати правителям шлях до світу і, перш за все, гуманізму.

 Я дякую всім польським та світовим артистам, які так щиро надають безкорисливу допомогу змученому українському народу.

 Диктатори впадуть, а театр буде жити  вічність .

Кшиштоф Шустер

 

******

 

Вместо обращения по случаю Всемирного дня театра

Всемирный день театра всегда был и должен быть прекрасным радостным днем, когда все люди театра празднуют, вспоминают и чествуют выдающихся театральных деятелей, строят творческие планы на будущее.

Сегодня, когда все, что не связано с войной, развязанной диктатором, одержимым имперским безумием, который, между прочим, мнит себя другом искусства, перестало иметь значение, я могу только обратиться ко всем деятелям культуры России с призывом не соглашаться на дальнейшее распространение этого безумия и сделать все возможное для прозрения российского общества.

Ни Украина, ни НАТО, ни европейские страны не нападали на Россию!

Это российские войска и их союзники бомбят больницы, детские дома, учреждения культуры и театры!

От имени Союза театральных деятелей Польши я обращаюсь ко всем театральным деятелям России: не поддавайтесь официальной пропаганде, найдите информацию в независимых СМИ и убедитесь в масштабах человеческих трагедий, гуманитарной катастрофы и трагедии культуры.

Культуры, которая должна объединять народы и указывать правителям путь к миру и, прежде всего, гуманизму.

Я сердечно благодарю всех польских и мировых артистов, которые так искренне оказывают бескорыстную помощь измученному украинскому народу.

Диктаторы падут, а театр будет жить вечно.

Кшиштоф Шустер

 

Zobacz również