Aktualności

Zaproszenie na wręczenie publikacji p.t. „Teatr Kropka Theatre – 25 lat przekraczania granic. Misterium osobne Jolanty Juszkiewicz”.

Teatr Kropka Theatre zaprasza 4.02.2023 na godz. 19.00 do Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie na wręczenie publikacji p.t. „Teatr Kropka Theatre – 25 lat przekraczania granic. Misterium osobne Jolanty Juszkiewicz”. Wydarzenie poprzedzi prezentacja formy Teatru Emergencji Jolanty Juszkiewicz p.t. „Dialog Śmierci’ na podst. ‘Śmierci z mistrzem dwojakie gadania’ (45’).

Dialog Śmierci na podst. ‘Śmierci z mistrzem dwojakie gadania’.

Reżyseria i wykonanie – Jolanta Juszkiewicz

Średniowieczna perła literatury polskiej w wierszu, mówi o tym, jak nauczyciel Polikarp prosi o spotkanie ze śmiercią, aż w kościele objawia mu się osoba Śmierci i odpowiada na jego pytania co i dlaczego ona właściwie robi. Niniejszy performance prezentuje Głosy: Śmierci, Mistrza Polikarpa oraz Kmotra.

„Teatr Kropka Theatre 25 lat przekraczania granic. Misterium osobne Jolanty Juszkiewicz”- można nazwać „małą monografią”. Zawiera spis i fotografie większości spektakli Teatru Kropka Theatre oraz spektakli reżyserowanych przez Jolantę Juszkiewicz dla innych teatrów i szkół teatralnych. Ujęte są również wypowiedzi i recenzje w oryginalnych językach pojawiające się w okresie od powstania w 1997 roku do srebrnego jubileuszu swojej międzynarodowej działalności w 2022 roku.

Opracowanie graficzne – Jerzy Safka Szafjański.

Publikacja dofinansowana z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2022.

fot. Teatr Kropka Theatre

Galeria zdjęć

DRUKUJ
Udostępnij

Zobacz również

Redakcja „Scen Polskich” ogłasza nabór materiałów prasowych do kolejnego, 14. numeru naszego pisma. Patron numeru: Aleksander Fredro. Hasło wywoławcze: Zgoda! Zgoda? … i gdzie podział się pierwotny zachwyt nad sztuką teatru? Szukajmy w naszych szkicach, esejach, sprawozdaniach i felietonach odpowiedzi na te zasadnicze, dla teatru, jego twórców i odbiorców, pytania.
więcej
W setną rocznicę urodzin, Teatr Wielki w Poznaniu uczcił pamięć Antoniny Kaweckiej – znakomitej śpiewaczki i pedagoga, posiadającej tytuł Zasłużonego Członka Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Radia, Telewizji i Filmu – ZASP (ówczesna nazwa Stowarzyszenia) oraz Sekcji Teatrów Muzycznych.
więcej
Krystyna Gucewicz-Przybora, krytyczka, autorka wielu książek i tomików poezji, dziennikarka przed laty związana z poczytnym wówczas pismem „Express Wieczorny”, pomysłodawczyni Ostrych Dyżurów Poetyckich „pełnionych” w Teatrze Narodowym, z których dochód przeznaczany był także na rzecz bliskiego naszemu środowisku Domowi Artystów w Skolimowie,
więcej
Julia Szczepańska, aktorka Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, odebrała Nagrodę im. Andrzeja Nardellego z rąk Krystyny Piasecznej, przewodniczącej Sekcji Krytyków Teatralnych ZASP oraz Krzysztofa Szustera, prezesa Stowarzyszenia.
więcej
Po zapoznaniu się z tegorocznymi zgłoszonymi kandydaturami, jak również kandydaturami z lat ubiegłych, Kapituła postanowiła przyznać nagrodę GUSTAW 2022 dwóm osobom:
więcej
Tradycyjnie, jak co roku w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie odbyło się Wigilijne spotkanie.
więcej