O nas

Władze Związku Artystów Scen Polskich

Krzysztof Górecki

Wiceprezes Zarządu Głównego, Pełnomocnik ZG: ds. zbiorowego zarządzania, ds. kontaktów z teatrami niezależnymi, ds. odznaczeń

Krzysztof Szuster

Prezes Zarządu Głównego

Ewa Leśniak

Wiceprezes Zarządu Głównego, Pełnomocnik ZG ds. konkursów dyrektorskich

Filip Frątczak

Członek Zarządu Głównego

Urszula Drzewińska

Sekretarz Zarządu Głównego

Marlena Miarczyńska

Skarbnik, Pełnomocnik ZG ds. DAW w Skolimowie

Anna Magalska

Członek Zarządu Głównego

Andrzej Chichłowski

Członek Zarządu Głównego

Maciej Makowski

Pełnomocnik ZG ds. kontaktów ze związkami zawodowymi

Jacek Milczanowski

Członek Zarządu Głównego

Główna Komisja Rewizyjna

Janusz Kaczmarski

Przewodniczący

Bogdan Słomiński

Wiceprzewodniczący

Stanisław Krawiec

Sekretarz

Anna Kękuś – Poks

Członek GKR

Piotr Bogusław – Jędrzejczak

Członek GKR

Sąd Koleżeński

Tomasz Grochoczyński

Przewodniczący

Teresa Stępień-Nowicka

Wiceprzewodnicząca

Rafał Sisicki

Sekretarz

Miriam Aleksandrowicz

Członek GSK

Wacław Jankowski

Członek GSK

Jarosław Karpuk

Członek GSK

Jolanta Niestrój-Malisz

Członek GSK

Władysław Owczarzak

Członek GSK

Danuta Renz

Członek GSK

Rzecznik Dyscyplinarny

Ewa Serwa-Galia

Rzecznik Dyscyplinarny

Stanisław Biczysko

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Tomasz Gęsikowski

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Kapituła Członków Zasłużonych
SPATiF – Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia

Tomasz Grochoczyński

Członek Kapituły

Krzysztof Kumor

Przewodniczący

Małgorzata Talarczyk

Wiceprzewodnicząca

Piotr Bogusław – Jędrzejczak

Sekretarz

Zbigniew Bogdański

Członek Kapituły

Stanisław Brejdygant

Członek Kapituły

Józef Frymet

Członek Kapituły

Andrzej Brzoska

Członek Kapituły

Bożena Kociołkowska

Członek Kapituły

Emilia Krakowska

Członek Kapituły

Krystyna Pakulska-Gola

Członek Kapituły

Krzysztof Jędrysek

Członek Kapituły

Rena Rolska

Członek Kapituły

Zbigniew Rymarz

Członek Kapituły

Marlena Miarczyńska

Członek Kapituły

Władysław Owczarzak

Członek Kapituły

Barbara Zawada-Maciejowska

Członek Kapituły

Danuty Renz

Członek Kapituły