O nas

Władze Związku Artystów Scen Polskich

Krzysztof Górecki

Wiceprezes Zarządu Głównego, Pełnomocnik ZG: ds. zbiorowego zarządzania, ds. kontaktów z teatrami niezależnymi, ds. odznaczeń

Krzysztof Szuster

Prezes Zarządu Głównego

Ewa Leśniak

Wiceprezes Zarządu Głównego, Pełnomocnik ZG ds. konkursów dyrektorskich

Filip Frątczak

Członek Zarządu Głównego

Urszula Drzewińska

Sekretarz Zarządu Głównego

Marlena Miarczyńska

Skarbnik, Pełnomocnik ZG ds. DAW w Skolimowie

Marcin Kędziora

Pełnomocnik ZG ds. ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego

Konrad Szczebiot

Pełnomocnik ZG ds. wydawniczych 

Maciej Makowski

Pełnomocnik ZG ds. kontaktów ze związkami zawodowymi

Dariusz Kordek

Pełnomocnik ZG ds. zbiorowego zarządzania

Główna Komisja Rewizyjna

Janusz Kaczmarski

Przewodniczący

Bogdan Słomiński

Wiceprzewodniczący

Stanisław Krawiec

Sekretarz

Anna Kękuś – Poks

Członek GKR

Piotr Bogusław – Jędrzejczak

Członek GKR

Sąd Koleżeński

Tomasz Grochoczyński

Przewodniczący

Teresa Stępień-Nowicka

Wiceprzewodnicząca

Rafał Sisicki

Sekretarz

Miriam Aleksandrowicz

Członek GSK

Wacław Jankowski

Członek GSK

Jarosław Karpuk

Członek GSK

Jolanta Niestrój-Malisz

Członek GSK

Władysław Owczarzak

Członek GSK

Danuta Renz

Członek GSK

Rzecznik Dyscyplinarny

Ewa Serwa-Galia

Rzecznik Dyscyplinarny

Stanisław Biczysko

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Tomasz Gęsikowski

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Kapituła Członków Zasłużonych
SPATiF – Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia

Ignacy Gogolewski

Honorowy Przewodniczący Kapituły (1931-2022)

Krzysztof Kumor

Przewodniczący

Małgorzata Talarczyk

Wicerzewodnicząca

Władysław Owczarzak

Sekretarz

Zbigniew Bogdański

Członek Kapituły

Stanisław Brejdygant

Członek Kapituły

Józef Frymet

Członek Kapituły

Edward Hulewicz

Członek Kapituły
(1937-2022 )

Bożena Kociołkowska

Członek Kapituły

Emilia Krakowska

Członek Kapituły

Krystyna Pakulska-Gola

Członek Kapituły

Jerzy Połomski

Członek Kapituły
(1933-2022)

Rena Rolska

Członek Kapituły

Zbigniew Rymarz

Członek Kapituły

Andrzej Wiza

Członek Kapituły

(1933-2022)

Ryszard Wojtkowski

Członek Kapituły
(1929-2022)

Barbara Zawada-Maciejowska

Członek Kapituły