Oddziały

Biuro oddziału ZASP w Poznaniu

Święty Marcin 80/82 pokój 323
61-809 Poznań

Biuro czynne:
pon., śr., pt.
9:00 – 13:00

Kierownik biura
Magdalena Komorowska
tel.: 575 678 099‬
e-mail: o.poznan@zasp.pl

Skład Zarządu Oddziału ZASP w Poznaniu

Filip Frątczak

Przewodniczący

Joanna Lenart

Wiceprzewodnicząca

Agnieszka Wawrzyniak

Skarbnik

Dariusz Sosiński

Sekretarz

Kinga Kaszewska-Brawer

Członkini Zarządu Oddziału

Wojciech Siedlecki

Członek Zarządu Oddziału

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Andrzej Lajborek

Członek OKR

Katarzyna Terlecka

Członek OKR

Edyta Milczarek

Członek OKR

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Zwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Poznaniu

Zarząd Oddziału ZASP w Poznaniu zwołał na dzień 16 maja 2022 roku Zwyczajne Plenarne Zebranie Oddziału ZASP w Poznaniu, które rozpocznie się dnia 16 maja 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Polskiego Teatru Tańca (sala tzw. Duże Studio), przy ul. Stanisława Taczaka 8, 61-818 Poznań.

Jednocześnie informujemy, że przy braku kworum w pierwszym terminie, odbędzie się drugi termin Zwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Poznaniu, dnia 16 maja 2022 roku o godz. 12:15. Plenarne Zebranie ma prawo w takim przypadku do podejmowania uchwał mimo nieobecności połowy członków uprawnionych do głosowania.

Informujemy, że termin dostarczenia pełnomocnictw został ustalony na dzień 13 maja 2022 roku do godz. 15.00. O skuteczności dostarczenia pełnomocnictwa decyduje faktyczna data wpływu oryginalnego pełnomocnictwa do siedziby Biura Oddziału ZASP w Poznaniu (Święty Marcin 80/82 p.323) lub w wypadku przesłania jego skanu do dnia 13 maja 2022 roku na adres poczty elektronicznej o.poznan@zasp.pl dostarczenie pełnomocnictwa w formie pisemnego oryginału Kierownikowi Biura ZASP w Poznaniu podczas rejestracji w miejscu odbycia Zebrania.

Wszelkich potrzebnych informacji udzieli Państwu Kierownik Biura pani Magdalena Komorowska pod nr telefonu 575-678-099.