Oddziały

Biuro oddziału ZASP w Warszawie

Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa

Biuro czynne:
poniedziałki, środy: 9.00-17.00
wtorki, czwartki : 10.00-17.00

Kierownik Biura
Beata Łabejszo-Bąk
tel. 22 696 79 54, 22 696 79 44, 
e-mail: o.warszawa@zasp.pl

Skład Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie

Ewa Serwa – Galia

Wiceprzewodnicząca

Maciej Makowski

Przewodniczący

Monika Chrzanowska

Skarbnik

Sylwia Adamczyk

Sekretarz

Tomasz Grochoczyński

Członek Zarządu Oddziału

Konrad Szczebiot

Członek Zarządu Oddziału

Tomasz Gęsikowski

Członek Zarządu Oddziału

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Elżbieta Panas

Członek OKR

Ewa Florczak

Przewodnicząca OKR

Krzysztof Nowik

Członek OKR