Search
Generic filters
Search
Generic filters
Tantiemy

Czym są tantiemy?

Tantiemy to wynagrodzenia należne artystom za korzystanie z ich artystycznych wykonań / utworów, czyli opłaty, które każdy podmiot wykorzystujący artystyczne wykonania / utwory w swojej działalności (np.: poprzez nadawanie ich w  programie telewizyjnym lub radiowym, wyświetlanie w kinie, czy zwielokrotnienie na nośnikach) jest zobowiązany zapłacić artystom za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ).