Przywileje

Baza przedstawień

Pozyskiwanie, poszerzanie i katalogowanie w bazie – przedstawień realizowanych przez kolegów poza teatrami stacjonarnymi (sztuki, monodramy, recitale i inne małe formy teatralne) i umieszczanie jej na stronie ZASP

Przywileje wynikające z przynależności do ZASP