Przywileje

Sala konferencyjna

Nieodpłatne wykorzystywanie sali konferencyjnej (widowiskowej) w celu organizowania pokazu małych form teatralnych, monodramów, recitali, organizacji jubileuszy, projekcji filmowych i innych wydarzeń o charakterze artystycznym

Przywileje wynikające z przynależności do ZASP