Przywileje

Fundusz Pogrzebowy

Gwarantowany Fundusz Samopomocowy (d. Pogrzebowy) w wysokości 3.000 złotych

Przywileje wynikające z przynależności do ZASP