Przywileje

Pośrednictwo

Pośredniczenie w kontaktach zainteresowanych osób z artystami (produkcje, reżyserzy teatralni, radiowi, filmowi, dubbingowi, reżyserzy obsady, studenci reżyserii, radio, telewizje, domy i ośrodki kultury, biblioteki, organizatorzy zdarzeń i imprez artystycznych). Cel: castingi teatralne, filmowe, reklamowe, udział w spektaklach radiowych, telewizyjnych, teatralnych, w spotkaniach, występach, prowadzeniu imprez komercyjnych i charytatywnych; zamówienia programów artystycznych, wywiady itp.

Przywileje wynikające z przynależności do ZASP