Przywileje

Wystawy

Umożliwienie organizowania artystom w siedzibie ZASP-u wystaw ich prac malarskich, fotograficznych i innych oraz pomoc w realizacji pomysłu

Przywileje wynikające z przynależności do ZASP