Przywileje

Rekomendacje

Możliwość otrzymania listów poparcia lub rekomendacji Stowarzyszenia, kierowanych do firm będących sponsorami projektów, lub do instytucji, od których artyści oczekują wsparcia przy realizacji swoich autorskich, artystycznych inicjatyw

Przywileje wynikające z przynależności do ZASP