Przywileje

Sala prób

Nieodpłatne wykorzystywanie sali do prób w siedzibie Stowarzyszenia

Przywileje wynikające z przynależności do ZASP