Przywileje

Fundusz pomocowy

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
w związku z zaistniałą trudną sytuacją oraz w odpowiedzi na oczekiwania środowiska artystów i twórców, członków ZASP-u ustaliliśmy, z Fundacją Artystów Weteranów Scen Polskich, Zarządem Głównym ZASP, Oddziałami i Sekcjami ZASP oraz pracownikami Biura ZASP, tryb przyznawania pomocy materialnej.

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy proces udzielania pomocy naszym koleżankom i kolegom pozostającym w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bytowej, będącej wynikiem ogłoszonego przez rząd zamknięcia placówek kulturalnych oraz zakazu zgromadzeń.

Niezależnie od działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędów miast, marszałków województw pochylających się nad całą grupą twórców, chcemy wesprzeć członków naszego Stowarzyszenia.

Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, na wniosek Prezesa ZASP, przeznaczyła środki w celu wypłacania świadczeń pomocy materialnej członkom ZASP, którzy z powodu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. 

Pragniemy jednak zaznaczyć, że artyści niezrzeszeni, a pobierający tantiemy również mogą się zwrócić do nas o pomoc. ZASP będzie mógł jej udzielić w formie zaliczki na poczet przyszłych tantiem.

Trudno nie niepokoić się o rozwój wypadków. Ogłoszony stan epidemii może się przedłużać, może wygasać, ale też odżyć na nowo po paru miesiącach. Wobec powyższego musimy rozsądnie gospodarować ograniczonymi funduszami tak, aby starczyło ich na dłużej.

Ze względu na możliwość wpłynięcia wielu wniosków o wsparcie, osoby uprawnione do ich otrzymania będą mogły skorzystać tylko z jednej formy pomocy finansowej.

Pomoc ta jest skierowana do artystów niebędących na etatach, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bytowej.
Nie będą rozpatrywane wnioski, w których składający będzie się do nas zwracał o „utracone zyski” z odwołanych zdarzeń czy spektakli.

Wnioski należy składać w biurze swojego macierzystego Oddziału.

Wobec zaprzestania działalności Komisji pomocowej w Oddziale Warszawskim, wnioski należy przekazywać bezpośrednio do Komisji Głównej powołanej przez ZG ZASP, przesyłając je na adres: bip@zasp.pl, pocztą, lub dostarczając osobiście do siedziby Stowarzyszenia w Al. Ujazdowskich.

Przywileje wynikające z przynależności do ZASP