Sekcje

Nierepartycyjne

Sekcja Estrady

Sekcja Krytyków Teatralnych

Sekcja Radia, Telewizji i Filmu

Sekcja Reżyserów

Sekcja Scenografów

Sekcja Tańca i Baletu

Sekcja Teatrów Dramatycznych

Sekcja Teatrów Lalkowych

Sekcja Teatrów Muzycznych

Repartycyjne

Sekcja Repartycyjna Dubbingu

Sekcja Repartycyjna Filmu, Serialu i Teatru Telewizji

Sekcja Repartycyjna Innych Form Audiowizualnych

Sekcja Repartycyjna Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych