Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Estrady

Iwona  Wujastyk

Przewodnicząca

Marek Fijałkowski

Wiceprzewodniczący

Zbigniew Rymarz

Członek Zarządu Sekcji

Krystyna Jędrzejecka

Sekretarz

Roma Buharowska

Członkini Zarządu Sekcji

Andrzej Dyszak

Członek Zarządu Sekcji