Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Krytyków Teatralnych

Krystyna Piaseczna

Przewodnicząca

Jerzy Kosiewicz

Wiceprzewodniczący

Janina Malarska-Klimas

1935-2023

Ewa Heine

Członek Zarządu Sekcji

Anita Nowak-Anioła

Członek Zarządu Sekcji