Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Repartycyjnej Dubbingu

Jan Aleksandrowicz-Krasko

Przewodniczący

Tomasz Grochoczyński

Wiceprzewodniczący

Józef Mika

Sekretarz

Jolanta Jackowska

Członek Zarządu Sekcji

Ewa Serwa-Galia

Członek Zarządu Sekcji

Andrzej Chudy

Członek Zarządu Sekcji