Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Repartycyjnej Dubbingu

Tadeusz Tomasz Marzecki

Przewodniczący

Tomasz Grochoczyński

Wiceprzewodniczący

Józef Mika

Sekretarz

Miriam Aleksandrowicz

Członek Zarządu Sekcji

Ewa Serwa-Galia

Członek Zarządu Sekcji

Andrzej Chudy

Członek Zarządu Sekcji