Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Repartycyjnej Filmu, Serialu i Teatru Telewizji

Teresa Stępień-Nowicka

Przewodnicząca

Renata Pałys

Wiceprzewodniczący

Elżbieta Panas

Członek Zarządu Sekcji

Jacek Milczanowski

Członek Zarządu Sekcji

Filip Frątczak

Członek Zarządu Sekcji

Kamil Przystał

Członek Zarządu Sekcji

KOMUNIKAT
„Szanowne Koleżanki i Koledzy przypominamy wszystkim o odebraniu zaległych tantiem”

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2023

Utwór „The Entertainer” Scott’a Joplina pochodzi z wolnych zasobów internetu wyk. Paul Barton.