Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Repartycyjnej Innych Form Audiowizualnych

Joanna Kucharek

Przewodnicząca

Krzysztof Filasiński

Wiceprzewodniczący

Joanna Mądry

Sekretarz

Weronika Lewoń

Członek Zarządu Sekcji