Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Repartycyjnej
Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych

Krzysztof Szuster

Przewodniczący

Andrzej Brzoska

Członek Zarządu Sekcji

Alina Langman-Pietrzykowska

Członek Zarządu Sekcji

Jerzy Mamcarz

Członek Zarządu Sekcji

Rena Rolska

Członek Zarządu Sekcji

Ewa Szałkowska

Członek Zarządu Sekcji