Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Reżyserów

Gabriel Gietzky

Przewodniczący

Bogna Lewtak-Baczyńska

Członek Zarządu Sekcji

Antoni Żak

Członek Zarządu Sekcji