Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Scenografów

Barbara Zawada

Przewodnicząca

Jerzy Murawski

Wiceprzewodniczący

Anna Bobrowska-Ekiert

Sekretarz

Andrzej Trześniewski

Członek Zarządu Sekcji