Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Tańca i Baletu

Monika Myśliwiec

Przewodnicząca

Krzysztof Szymański

Wiceprzewodniczący

Urszula Drzewińska

Sekretarz

Małgorzata Matuszewska

Członek Zarządu Sekcji

Marcin Kędziora

Członek Zarządu Sekcji