Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Teatrów Dramatycznych

Andrzej Chichłowski

Przewodniczący

Anna Szczerbińska

Wiceprzewodnicząca

Joanna Szuba

Sekretarz

Magdalena Pawelec

Członkini Zarządu Sekcji