Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Teatrów Muzycznych

Sylwester Kostecki

Przewodniczący

Danuta Renz

Wiceprzewodnicząca

Wacław Jankowski

Wiceprzewodniczący

Krystyna Wellenger

Sekretarz

Jolanta Dańczyk

Członek Zarządu Sekcji

Mirosław Kosiński

Członek Zarządu Sekcji

Małgorzata Ratajczak

Członek Zarządu Sekcji

Dorota Sitek

Członek Zarządu Sekcji

Marzena Szczepaniak-Prochacka

Członek Zarządu Sekcji