LXIII Walne Zebranie Delegatów ZASP

Informacje

Szanowne Delegatki, Szanowni Delegaci,

Zarząd Główny Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia zwołał na dzień 22 czerwca 2022 roku, na godz. 11.00 LXIII Walne Zebranie Delegatów ZASP, w Warszawie, w trybie zdalnym (tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w ww. terminie zwołuje się drugi termin LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP na dzień 22 czerwca 2022 roku w tym samym trybie, początek obrad w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 11.30. LXIII Walne Zebranie Delegatów ZASP ma prawo w takim wypadku do podejmowania uchwał mimo nieobecności połowy delegatów uprawnionych do głosowania (§ 28 ust. 2 Statutu ZASP).

Do LXIII WZD pozostało:

  • 00dni
  • 00godzin
  • 00minut

Kandydaci

Kandydaci na Przewodniczącego LXIII WZD

Janusz Kaczmarski

Kandydaci do Prezydium LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP

Piotr Bogusław Jędrzejczak, Stanisław Krawiec

 

Komisja Skrutacyjna:
Andrzej Chichłowski, Tomasz Grochoczyński, Władysław Owczarzak, Danuta Renz, Maria Wilma-Hinz

Komisja Mandatowa:
Miriam Aleksandrowicz, Marlena Miarczyńska, Olga Miłaszewska, Danuta Renz.

Materiały

Formularze do wykorzystania od 8 do 17 czerwca 2022 r.