Search
Generic filters

Zwyczajne LXV Walne Zebranie Delegatów ZASP

Informacje

Zarząd Główny Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenie, zwołał na dzień 17 czerwca 2024 roku Zwyczajne LXV Walne Zebranie Delegatów ZASP, które rozpocznie się dnia 17 czerwca 2024 roku o godz. 10.45 w trybie zdalnym (tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, odbędzie się w tym dniu drugi termin Zwyczajnego LXV Walnego Zebrania Delegatów ZASP w tym samym trybie, który rozpocznie się dnia 17 czerwca 2024 roku o godzinie 11.00. Zwyczajne LXV Walne Zebranie Delegatów ZASP ma prawo w takim wypadku do podejmowania uchwał mimo nieobecności połowy delegatów uprawnionych do głosowania (§ 28 ust. 2 Statutu ZASP).

Informujemy, że każdy członek Stowarzyszenia ma prawo przysłuchiwać się obradom LXV WZD. Warunkiem jest zgłoszenie chęci uzyskania dostępu do dnia 5 czerwca.

Do LXV ZWZD pozostało:

  • 00dni
  • 00godzin
  • 00minut

Kandydaci

Kandydaci na Przewodniczącego LXV ZWZD
– Jerzy Pal

Kandydaci do Prezydium LXV ZWZD:
  – Elżbieta Panas
  – Wojciech Siedlecki
  – Jan Tomaszewicz

Kandydaci do Komisji Mandatowej LXV ZWZD
  – Ewa Florczak
  – Katarzyna Kulik
  – Marzena Szczepaniak-Prochacka
  – Maria Wilma-Hinz

Kandydaci do Komisji Skrutacyjnej LXV ZWZD
  – Jolanta Niestrój-Malisz
  – Krzysztof Nowik
  – Barbara Szałapak
  – Marzena Szczepaniak-Prochacka
  – Joanna Szuba

Kandydaci na Przewodniczącego LXIII WZD

Janusz Kaczmarski

Kandydaci do Prezydium LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP

Piotr Bogusław Jędrzejczak, Stanisław Krawiec

 

Komisja Skrutacyjna:
Andrzej Chichłowski, Tomasz Grochoczyński, Władysław Owczarzak, Danuta Renz, Maria Wilma-Hinz

Komisja Mandatowa:
Miriam Aleksandrowicz, Marlena Miarczyńska, Olga Miłaszewska, Danuta Renz.

Materiały

Formularze do wykorzystania od 3 do 13 czerwca

Formularze do wykorzystania od 3 czerwca