Search
Generic filters
Nagrody

Nagroda im. Leona SCHILLERA

Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie inscenizacji teatralnej, reżyserskiej, sztuki aktorskiej, lub za prace badawcze o teatrze.

Nagroda będąca wyróżnieniem za wysoki poziom i jakość wykonawczą i ratralnej, wnoszoną przez młodych twórców, pierwotnie przyznawana była reżyserom i teoretykom teatru, obecnie również aktorom, lub zespołom składającym się z młodych artystów sceny.

Patronem nagrody ustanowionej 25 marca 1956 roku przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu, przyznawanej początkowo co dwa lata w rocznicę śmierci reżysera, jest jeden z najwybitniejszych inscenizatorów przedwojennej polskiej sceny, a zarazem świetny organizator, pedagog a także prezes ZASP-u od roku 1950 aż do śmierci, 25 marca 1954 roku. Do jury zostali wówczas zaproszeni: Erwin Axer, Aleksander Bardini, Mieczysław Brahmer, Edward Csato, Władysław Daszewski (przewodniczący), Wilam Horzyca, Andrzej Pronaszko

Zgodnie z tradycją Nagroda SCHILLERA przyznawana jest przez Zarząd Główny ZASP a wręczana podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Nazwiska laureatów podawane są do publicznej wiadomości 14 marca – w rocznicę urodzin Leona Schillera.

Nagrodę stanowią „Spinki Leopolda Kielanowskiego” wykonane na wzór tych oryginalnych. Wyróżnione nagrodą artystki otrzymują broszkę będącą odwzorowaniem spinek.

Laureaci Nagrody im. Leona SCHILLERA

2020
Zarząd Główny ZASP, w oparciu o punkt 7. Regulaminu Nagrody im. Leona Schillera, podjął Uchwałę o nie przyznaniu Nagrody w roku 2020.
2019
Aleksandra Starzyńska
scenografka, autorka kostiumów i scenografii w teatrach dramatycznych i lalkowych
Agnieszka Skrzypczak
aktorka Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi
Radosław Stępień
reżyser, dramaturg