Search
Generic filters
Oddziały

Biuro oddziału ZASP Bydgoszcz/Toruń

Teatr im. W. Horzycy
Plac Teatralny 1
87-100 Toruń

Biuro czynne:
poniedziałek 16:00-20:00
wtorek  9:30-13:30
środa 15:00-19:00
czwartek 08:30–11:30
piątek 12:00-16:00

Kierownik biura
Beata Nowak-Latańska
tel. 513 827 484
e-mail: zasp.torun@wp.pl

Skład Zarządu Oddziału ZASP Bydgoszcz/Toruń

Teresa Stępień-Nowicka
Przewodnicząca
Małgorzata Ratajczak
Wiceprzewodnicząca
Matylda Podfilipska
Sekretarz
Anna Magalska
Skarbnik
Małgorzata Grela
Członek Zarządu Oddziału
Tomasz Gęsikowski
Członek Zarządu Oddziału

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Barbara Rogalska
Członek OKR
Małgorzata Abramowicz
Członek OKR
Grażyna Rutkowska-Kusa
Członek OKR