Search
Generic filters
O nas
O nas

Zarząd Główny ZASP

Krzysztof Szuster
Prezes Zarządu Głównego
Krzysztof Górecki
Wiceprezes Zarządu Głównego
Pełnomocnik ZG: ds. zbiorowego zarządzania,
ds. kontaktów z teatrami niezależnymi, ds. odznaczeń
Ewa Leśniak
Wiceprezes Zarządu Głównego
Pełnomocnik ZG ds. konkursów dyrektorskich
Filip Frątczak
Członek Zarządu Głównego
Urszula Drzewińska
Sekretarz Zarządu Głównego
Marlena Miarczyńska
Skarbnik
Pełnomocnik ZG ds. DAW w Skolimowie
Anna Magalska
Członek Zarządu Głównego
Andrzej Chichłowski
Członek Zarządu Głównego
Maciej Makowski
Pełnomocnik ZG ds. kontaktów ze związkami zawodowymi
Jacek Milczanowski
Członek Zarządu Głównego

Główna Komisja Rewizyjna

Janusz Kaczmarski
Przewodniczący
Bogdan Słomiński
Wiceprzewodniczący
Stanisław Krawiec
Sekretarz
Filip Frątczak
Członek Zarządu Głównego
Urszula Drzewińska
Sekretarz Zarządu Głównego
Marlena Miarczyńska
Skarbnik
Pełnomocnik ZG ds. DAW w Skolimowie
Anna Magalska
Członek Zarządu Głównego
Andrzej Chichłowski
Członek Zarządu Głównego
Maciej Makowski
Pełnomocnik ZG ds. kontaktów ze związkami zawodowymi
Jacek Milczanowski
Członek Zarządu Głównego