Search
Generic filters
Search
Generic filters
Aktualności

Co dla aktorów jest ważne w ustawie?

Aktualnie obowiązujące przepisy powstały 30 lat temu!

Artykuł 70. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje, kiedy aktorom przysługuje wynagrodzenie za ich pracę, obejmując jedynie tradycyjne pola eksploatacji takie jak kino, telewizja i DVD.

Jednak świat mediów i sposobów przekazu zmienił się diametralnie od tego czasu, a z nim także sposoby w jakie oglądamy filmy i seriale.

Dlatego tak niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy, aby objęła również nowe formy eksploatacji, takie jak:
• reemitowanie
• internet
• formy audialne.
Tylko odpowiednie zapisy w ustawie mogą zagwarantować to, że aktorzy będą otrzymywać należne im tantiemy za swoją pracę w nowoczesnych mediach.
TWÓRCZOŚĆ MA WARTOŚĆ
Przyłącz się do nas w walce o prawa aktorów!

Zobacz również