Search
Generic filters
Search
Generic filters
Aktualności

Briefing prasowy ZASP „TWÓRCZOŚĆ MA WARTOŚĆ! – Tantiemy dla aktorów” fotorelacja

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które wzięły udział w briefingu prasowym ZASP „TWÓRCZOŚĆ MA WARTOŚĆ! – Tantiemy dla aktorów” wczoraj, 11 czerwca 2024, w warszawskim klubie SPATiF. Spotkaliśmy się z przedstawicielami innych organizacji zbiorowego zarządzania i stowarzyszeń, aby każdy mógł zabrać głos w sprawie projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Wspólnie pokazaliśmy, że w walce o sprawiedliwe wynagrodzenia dla aktorów, artystów wykonawców, twórców, szanując naturalnie istniejące pomiędzy organizacjami różnice, środowisko mówi jednym głosem w sprawach dla nas najważniejszych. 

Po briefingu razem poszliśmy pod Sejm, aby głośno powiedzieć, że TWÓRCZOŚĆ MA WARTOŚĆ. 

 


W spotkaniu wzięli udział:
 Krzysztof Szuster – prezes Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia

 Maciej Makowski – członek Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia

 Grzegorz Rybicki – przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia

 Jan Aleksandrowicz Krasko – przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Twórców Dubbingu 

 Ryszard Poznakowski – przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP 

 Halina Frąckowiak – przedstawicielka Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP 

 Dominik Skoczek – dyrektor Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych

 Anna Nasiłowska – prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

 Marek Frąckowiak – prezes Izby Wydawców Prasy 

 Paweł Czajkowski – przedstawiciel Izby Wydawców Prasy 

 Ryszard Wojciul – wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Muzyków RP

 Kinga A. Wojciechowska – dyrektorka zarządzająca Stowarzyszenia Kreatywna Polska

 

 

Fragment relacji PAP z przebiegu briefingu:

 

„Jak wyliczają aktorzy, muzycy i lektorzy, z powodu niedostosowania polskiego prawa do unijnych norm, artyści tracą ponad 41 mln zł rocznie należnych im tantiem. 

 

„ZASP jako organizacja reprezentująca całe środowisko artystów-wykonawców, aktorów filmowych, dubbingowych i audialnych, będzie chciała zgłosić do prac komisji trzy zmiany” – zapowiedział podczas konferencji prezes Związku Krzysztof Szuster. „Pierwsza: przyznanie twórcom filmowym oraz artystom-wykonawcom prawa do niezrzekalnego wynagrodzenia z tytułu reemitowania utworów audiowizualnych (…) Druga: przyznanie artystom-wykonawcom prawa do niezrzekalnego wynagrodzenia z tytułu udostępniania w internecie utworów audialnych – chodzi o popularne audiobooku. Trzecia: zmiana ustawowych definicji nadawania i reemitowania w taki sposób, by były zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 2019/789 i wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE” – wyliczył.

 

Jak podkreślił Jan Aleksandrowicz Krasko, członek Zarządu Głównego Związku Zawodowego Twórców Dubbingu, aktorzy dubbingowi „oddają serce i warsztat, by państwo mogli się relaksować słuchając audiobooków, mieć czas wolny, sadzając dzieci przed telewizorami, kanałami z bajkami, które nadają 24 godziny na dobę, a my nie widzimy z tego żadnych pieniędzy”. „Bardzo byśmy chcieli, wręcz tego żądamy, by dodać nowy artykuł do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który przewiduje uprawnienia do stosownego wynagrodzenia dla artystów utworu słowno-muzycznego, ale również wyrażonego słowem” – dodał.

 

Głos zabrał także Ryszard Poznakowski, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP, który zauważył, że „w toku prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim, z art. 86 A zniknął ustęp 2 i 3. Ustęp 2 mówił o obowiązkowym pośrednictwie organizacji zbiorowego zarządzania w inkasowaniu i dystrybuowaniu tantiem, należnym artystom-wykonawców z tytułu wykorzystywania ich twórczości w streamingu. Będziemy postulowali jego przywrócenie” – zaznaczył.

 

Dominik Skoczek, dyrektor Stowarzyszenia Filmowców Polskich-Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, przypomniał, że „dyrektywa, która będzie dziś w Sejmie omawiana i której odbędzie się pierwsze czytanie, uchwalona została w 2019 r., pięć lat temu. Trzy lata temu minął ostateczny termin na jej wdrożenie do polskiego prawa. Trzy lata to okres stracony, gdy te przepisy mogły służyć polskim twórcom i wykonawcom, dziennikarzom, wydawcom prasy, polskiemu przemysłowi kreatywnemu. Ten czas jest bezpowrotnie stracony, cieszymy się jednak, że te przepisy trafiły do Sejmu i liczymy, że zostaną szybko przyjęte”.

 

W imieniu Związku Zawodowego Muzyków RP głos podczas spotkania zabrał Ryszard Wojciul. „W środowisku muzycznym mamy poważny spór dotyczący rozwiązań w sprawie tantiemowania streamingu na rzecz artystów-wykonawców. Toczy się on pomiędzy przemysłem, reprezentantami wydawców, a artystami-wykonawcami” – zauważył. Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Anna Nasiłowska przypomniała natomiast, że „to nasze utwory czytacie państwo lektorzy i w pełni popieramy te postulaty. Nie jesteśmy organizacją zbiorowego zarządzania, ale śledzimy tę sytuację, która ma wpływ także na nasze życie zawodowe”.

 

Postulaty środowiska artystów – podkreślił prezes Zarządu Głównego ZASP – „nie powodują negatywnych skutków dla budżetu państwa”. „Nie chcemy nikomu odbierać. Chcemy tylko, by ten duży tort był właściwie podzielony pomiędzy wszystkich twórców” – dodał Krzysztof Szuster.

 

W przesłanym PAP w maju oświadczeniu ZASP wyrażono zadowolenie z powodu planowego wprowadzenia tzw. „tantiem z internetu”. Apelowano jednocześnie o zapewnienie aktorom „prawa do godziwego wynagrodzenia, które nie powinno ograniczać się jedynie do rozszerzenia katalogu z art. 70 ust. 21 ustawy o korzystanie z filmów i seriali w internecie, skoro dokładnie takie same argumenty przemawiają za możliwością zapewnienia godziwego wynagrodzenia również za reemitowanie artystycznych wykonań aktorów (tzw. +tantiemy z reemitowania+ czyli z platform cyfrowych i sieci kablowych)”.” 

 

Źródło: https://www.wnp.pl/finanse/polsce-groza-kary-a-artysci-traca-miliony-pora-na-nowelizacje-waznej-ustawy,844181.html 

 

Zobacz również