Search
Generic filters
Search
Generic filters
Aktualności

Delegacja ZASP w Senacie

Nie ustajemy w działaniach!
Już we wtorek 9 lipca o 15:00 odbędzie się posiedzenie Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, na której odbędzie się czytanie projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Panie Senatorki i Panów Santorów RP.

Mamy nadzieję, że Senat utrzyma korzystne dla polskich aktorów zapisy wprowadzone do ustawy przez Sejm – zapisy, które postulował w interesie aktorów ZASP.

ZASP to macierzysty OZZ aktorów i jako jedyna organizacja walczy o ich wszystkie interesy: tantiemy z reemitowania, tantiemy z audiobooków i tantiemy z Internetu.

TWÓRCZOŚĆ MA WARTOŚĆ !!

Zobacz również