Search
Generic filters
Search
Generic filters
Aktualności

Długość dnia zdjęciowego

W umowie należy precyzyjnie ustalić pojęcie dnia zdjęciowego, od kiedy się zaczyna, kiedy się kończy, jakie elementy oprócz pracy na planie zawiera (charakteryzacja, określona przerwa na posiłek).

Należy precyzyjnie określić zasady przedłużenia określonego wymiaru godzinowego dnia zdjęciowego, na jakich zasadach to się odbywa, czy wiąże się to z dodatkowym wynagrodzeniem dla aktora i na jakich zasadach.

Na przykład: „Strony ustalają, że dzienny czas pracy Aktora na planie filmowym wynosi 12 godzin, wliczając przerwy na posiłek i charakteryzację. W wyjątkowych sytuacjach dzienny czas pracy może być przedłużony za zgodą Aktora do ____ godzin. Przekroczenie tak ustalonej 12 godzinnej normy czasowej za zgodą Aktora, jest równoznaczne z dodatkową zapłatą 10% stawki za dzień zdjęciowy za każdą następną rozpoczętą godzinę pracy.

Za godzinę rozpoczęcia pracy przez Aktora ustala się godzinę, na którą Aktor został wezwany do studia, charakteryzacji lub na plan zdjęciowy i od której pozostaje do dyspozycji Producenta. Za koniec dnia zdjęciowego uważa się godzinę, o której Aktor został poinformowany o zakończeniu pracy w danym dniu lub gdy zostaje ogłoszony koniec dnia zdjęciowego.”

Zobacz również