Search
Generic filters
Search
Generic filters
Aktualności

DYSKUSJA O PRAWIE AUTORSKIM

Ważny artykuł w „Prawo.pl”: „Dr Bukowski: Dochodzenie tantiem będzie znacznie wydłużone” (Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska)

Senat właśnie rozpatruje znowelizowane prawo autorskie. Dr Marek Bukowski, specjalista prawa autorskiego, podkreśla, że istotne jest dostosowanie definicji nadawania i reemitowania z polskiego prawa do standardów unijnych. Jeśli poprawki nie zostaną wprowadzone, możemy mieć do czynienia z długotrwałymi sporami sądowymi dotyczącymi tantiem dla twórców i artystów wykonawców.

“W wyroku z czerwca br. (sygnatura akt: VII AGa 806/23) sąd wskazał, że gdyby miał orzekać na podstawie ustawy, która stała się prawem w obecnym kształcie, to miałby wątpliwości co do zgodności tej implementacji z dyrektywą SatCab II, m.in. w zakresie definicji nadawania i reemitowania i musiałby wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym.” – Marek Bukowski

Zobacz również