Search
Generic filters
Search
Generic filters
Aktualności

FORMY AUDIALNE – TANTIEMY DLA AKTORÓW

TANTIEMY DLA AKTORÓW Walczymy nie tylko o tantiemy z internetu dla aktorów występujących w filmach i serialach. ZASP nie zapomina o aktorach, których wykonania są wykorzystywane w formach audialnych takich jak słuchowiska, radiowe spektakle teatralne, audiobooki
🔴 W ramach uwag do nowelizacji prawa autorskiego zgłosiliśmy propozycje zapisów gwarantujących aktorom występującym w formach audialnych wynagrodzenia z internetu na zasadach analogicznych jak wynagrodzenia twórców i artystów wykonawców w filmach i serialach określone w art. 70 ust 21 prawa autorskiego. Oznaczać to będzie, iż podmiot udostępniający użytkownikom w formie usługi na żądanie takie formy audialne (np. słuchowisko radiowe), za które pobiera opłatę, zobowiązany będzie do zapłaty stosownego wynagrodzenia na rzecz aktorów. Tego typu usługi w przypadku wykonań utworów muzycznych, słowno – muzycznych ale również wyrażonych słowem są coraz bardziej powszechne i przynoszą podmiotom udostępniającym coraz wyższe dochody.
🔴 Aktorzy zawierając umowy na udział w produkcji słuchowiska, audiobooka, czy też innej formy audialnej jako strona słabsza zmuszeni są przenosić całość swoich praw majątkowych do ich wykonań na rzecz producentów. Powyższe oznacza, iż formalnie istniejąca możliwość wynegocjowania przez aktorów wynagrodzenia z tytułu późniejszego wykorzystania ich artystycznych wykonań aktorskich w ramach rozpowszechniania form audialnych jest iluzoryczna i tylko zapisami ustawowymi takie wynagrodzenie można zapewnić.
🔴 ZASP postuluje aby takie wynagrodzenia, analogicznie jak przy tantiemach z filmów i seriali, były niezbywalne, niepodlegające się zrzeczeniu ani egzekucji i dochodzone na rzecz wszystkich uprawnionych przez właściwą organizację zbiorowego zarządzania jaką jest ZASP.
📣 Reasumując, chcemy i walczymy o to, aby tantiemy z internetu objęły również aktorów słuchowisk, radiowych spektakli teatralnych, audiobooków. Nie widzimy powodów, aby traktować tę kategorię aktorów inaczej niż twórców i aktorów w utworach audiowizualnych.

Zobacz również